hamarlamaq

hamarlamaq
f.
1. Yerin və ya bir şeyin səthini hamar hala salmaq, hamar, düz etmək, düzləndirmək. Taxtanı rəndə ilə hamarlamaq. – Dənizin şıltaq ləpələri . . qumu təzədən hamarlayırdı. H. Seyidbəyli. Əhməd . . uzun qəlyanı . . kisənin içinə salıb xeyli eşələdi, gözəyarı tütünlə dolduğunu müəyyən edib çıxartdı. Baş barmağı ilə basıb hamarladı. İ. Ş..
2. Qarışmış, qırışmış bir şeyi düzəltmək, səliqəyə salmaq. Saqqalını hamarlamaq. – Qaraşa baxmadan <Salman> yaxasını hamarladı, özünü düzəltdi. . M. İ.. Zöhrə gah mis sənəyin ora-burasını silir, gah da sənəyin qulpuna bağlanmış çatının qotazlarını hamarlayırdı. . Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • hamarlama — «Hamarlamaq»dan f. is. İstifadəyə verilən sahələrdə əsaslı surətdə hamarlama işləri görülür …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hamarlatmaq — «Hamarlamaq»dan icb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürtgəc — is. 1. Tərəvəzi və s. ni xırdalamaq, meyvənin suyunu çıxarmaq üçün iti dişcikləri və deşikləri olan metal və s. dən alət, lövhəcik. Kələmi sürtgəcdən keçirmək. Çuğunduru sürtgəcdən keçirmək. 2. Suvağın üzünü düzəltmək və hamarlamaq üçün dəstəkli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vərdənə — is. 1. Xəmir və s. yaymaq üçün ağacdan və s. dən qayrılan silindrşəkilli alət. Gənclər bir tərəfi nazik olan vərdənəyə bənzər millərdən yapışıb oynatmağa başladılar. Ç.. <Usta> şagirdinin vərdənə ilə yaydığı kündələri kürəyə sərir, tez tez… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəngi — I (İsmayıllı) damın üstünü hamarlamaq üçün alət II (İsmayıllı) verdiyi vədi yerinə yetirməyən adam. – Həsən bəngi adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çəkməçü — (Ağcabədi) gönü döyüb hamarlamaq üçün alət. – Çəkməçünü vurursaη gönə, gönün qırışın açır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çəliməx’ — (Cəbrayıl) hananın ərişlərini hamarlamaq, nizama salmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • garraflamax — (Qazax) ağac mala ilə şumlanmış yeri hamarlamaq, düzəltmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xırxın — (İmişli) təzə əyirilmiş ipin çıxıntılarını sıyırmaq, hamarlamaq üçün alət. – İpi xırxınnan təmizdiyirix’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kirtiş — (Cəbrayıl) yun ipin çıxıntılarını sürtüb hamarlamaq üçün işlədilən alət. – Nabat xala kirtişi apardı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”